Registrirajte se Prijava

Novosti

Svi članci   RSS

Obnova starih i zapuštenih stabala maslina

 

Blagdani su iza nas, dan se produžio, a maslinari neprestano pitaju kada da počinju s radovima. Upravo je siječanj idealan za obnovu starih i zapuštenih maslina, kojih je, nažalost, veliki broj naročito na našim otocima. Kako treba obaviti obnovu starih i zapuštenih stabala maslina pokušat ćemo opisati u nastavku teksta.

Obnova postojećih starih zapuštenih i oštećenih stabala maslina je vraćanje u produktivno vrijeme razvoja. Pomlađivanje je uklanjanje neproizvodnog dijela stabla sa svrhom da preostali dio stabla potjera nove grane koje će redovito i obilato roditi. Neproizvodni dio stabla obično je debelo i staro drvo (deblo i glavne grane) koje je do te mjere oštećeno da je spriječeno kolanje sokova i porast novog lišća na grančicama koje nosi. Pomlađivanje može obuhvatiti samo jednu granu, više grana i čitavo stablo. Način i mjere pomlađivanja ovise o velikom broju čimbenika od kojih su najvažniji:

- istrošenost pojedinog dijela ili čitavog stabla
- broj, debljina i položaj glavnih grana
- visina stabla
- mjesto račvanja glavnih grana
- tlo i položaj
- gustoća nasada.

Kod ovakvih stabala obnova se provodi odstranjivanjem cijelog nadzemnog dijela zajedno s deblom - obnova na panj ili smanjivanjem visine krošnje - obnova u krošnju, a moguća je i njihova kombinacija. Pomlađivanje je stvar ocjene. To je u neku ruku ispit za maslinara. On jedini mora odlučiti koji način i koju mjeru reza mora primijeniti za dotično stablo. Zato prije početka rada valja stablo dobro promotriti, sa svih strana ogledati, svaku granu posebno, pa tek onda uzeti pilu u ruke i prionuti poslu.

Obnova na panj

Kod obnove na panj prvi korak je da se deblo otpili što niže, odnosno pri samom tlu. U godini obnove iz korijena će izbiti veliki broj izboja. U prvoj godini nakon obnove svi izrasli izboji se ostavljaju kako bi se što prije postigla ravnoteža između podzemnog i nadzemnog dijela. U drugoj godini nakon obnove potrebno je prorijediti izboje tako da se izdvoji 8 do 10 najbolje razvijenih izboja koji imaju najpovoljniji smještaj u odnosu na panj. Uvijek je potrebno birati izbojke koji su izrasli na osnovnom korijenju do 0,5 metara udaljenih od starog panja, a izbjegavati izboje izrasle na starom panju. U trećoj godini nakon obnove prorjeđuju se ostavljeni izboji tako da se izabere pet do šest najjačih i najbolje smještenih izboja u odnosu na stari panj. U četvrtoj godini nakon obnove potrebno je provesti posljednje prorjeđivanje izboja tako da se izaberu tri ili četiri izboja, zavisno od veličine starog panja. Ovi izboji tvore novo stablo koje u istoj godini ulazi u produktivnu dob s prinosom od 1,5 kg po stablu. Punu rodnost ova stabla postižu u sedmoj ili osmoj godini nakon početka obnove.

Prilikom obnove na panj potrebno je obaviti nadosadnju drugim sortama i sortama oprašivačima. U novom nasadu gustoća sklopa bi trebala biti 200 do 250 stabala po hektaru, ovisno o edafskim prilikama uzgojnog područja. Kako bi zahvat obnove bio uspješan potrebno je u razdoblju obnove provesti i ostale agrotehničke zahvate, posebno natapanje i pojačanu ishranu mineralnim gnojivima.

Obnova na krošnju

Obnova u krošnju se primjenjuje kod stabala koja imaju neoštećeno i zdravo deblo visine do jedan metar. Obnova se provodi odstranjivanjem krošnje do primarnih grana. Pomlađivanje ovakvih stabala obavlja se rezidbom (piljenjem) osnovnih grana na dužini 0,5 - 1 metar, što ovisi o rasporedu sekundarnih grana. U prvoj godini nakon obnove iz ostataka primarnih grana pojavit će se veoma velik broj izboja koje je potrebno prorijediti tako da se uvijek ostave tri do četiri izboja iz svake osnovne grane. U drugoj godini nakon obnove potrebno je obaviti prorjeđivanje ostavljenih izboja i postići formiranje sekundarnih grana kako bismo u trećoj godini mogli formirati tercijarne grane koje će nositi plod. Obnova stabla po ovom modelu traje tri godine, a puna rodnost se postiže u sedmoj godini nakon obnove. Kod stabala kojima je deblo oštećeno zbog napada bolesti, štetnika ili nekim drugim uzročnikom, primijenit ćemo model obnove na panj.

Izvor: mr.sc. Marijan Tomac, Zadarski list, 12.01.2008.

 Komentari (0)
Ocijenite ovaj članak
Komentari
Trenutno nema komentara.
Za komentar kliknite ovdje.
Ispis  

Arhiva

27. studeni 2015
Uvjeti uporabe
Izjava o privatnosti